ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.30 น. ได้เข้าร่วมอบรมอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทางศูนย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ด้วย

ภาพประกอบเข้าอบรมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)