ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-19.00 น. ช่วงเช้าได้กลับมาแก้งานที่ผิดพลาดข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และช่วงเย็นได้ไปสอบถามข้อมูลจากศูนย์ป้าขวัญยืน


ได้สอบถามข้อมูลจากป้าขวัญยืน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)