ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่15 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.30น.ได้เข้าร่วมกับอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้องกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ทางศูนย์ฝึกอาชีพได้พานักศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วย
ภาพการเข้าร่วมประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)