กราบหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง


๐ เอากายและจิตอ้าง.....อุบลบาน
กราบพระโพธิญาณ.......ยิ่งแล้ว
วารินชำราบขาน...........คุณค่า
หนองป่าพงดงแก้ว.....กอบไว้วางเศียร

๑๗.๒๕ น. : ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่มาภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3_(%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%97)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติบ้านผักกาดหญ้า ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดความเห็น (0)