ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.30 น. ได้ทำงานกลุ่ม แก้ไขและเพิ่มเติมใหม่

เขียนแก้ไขงานใหม่

  1. </ol>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)