ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.30 น. ได้เข้าร่วมอบรมกับนักพัฒนาชุมชนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


เอกสารประกอบการ


ภาพการเข้าร่วมอบรม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)