จัดการประชุม เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างหมู่บ้าน เเละเเบ่งหน้าที่ให้กับเเต่ละคนเพื่อต้อนรับการมา ของผู้ว่าการจังหวัด ราชบุรี 13 มิ.ย. 2560

13 มิ.ย. 2560

8.00 น. เดินทางมาศูนย์ฝึก

8.30 น. เก็บกวาดบริเวณรอบศูนย์ฝึก

9.20 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ตบเเต่งระบายสีเเผนที่เดินดินรอบนอกรอบใน

12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ตบเเต่งระบายสีเเผนที่เดินดินรอบนอกรอบใน(ต่อ)

15.00 น. พักผ่อนเเละรับประทานอาหารว่าง

15.30 น. เก็บกวาดเศษขยะที่ทำการตบเเต่งเเผนที่เดินดิน

16.40 น. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อเตรียมการจัดประชุมโครงสร้างหมู่บ้าน

17.40 น. อาบน้ำเเต่งตัวเพื่อเตรียมตัวการประชุม

18.30 น. กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านเดินทางมาประชุมยังที่ศูนย์ฝึก

19.00 น. เริ่มการประชุมโครงสร้างหมู่บ้านบ่อมะกรูด

21.30 น. เลิกการประชุมโครงสร้างของหมู่บ้านบ่อมะกรูด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)