ศูนย์ศึกาาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา9.00-12.00น. ไปที่ศูนย์ฝึกและพูดคุยหรือประชุมปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มและได้ช่วยกันสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านโดยนำข้อมูลมาเขียนTimeline

12.30-14.20น.ได้รับประทานอาหารกลางวัน

15.00-17.30น. ได้กับมาเขียนTimelineต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)