ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00น. ผมนาย สุทธิพงษ์ กิตติสรได้ไปที่ศูนย์และได้ไปเก็บไข่ไก่และเลี้ยงไก่เลี้ยงและแพะ ต่อมาได้พูดคุยกับคุณลุงวิฑูรย์ ในเรื่องของการทำ swot matrix ของชุมชน

เวลา 13:00 น. - 14:00 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14:00 น. - 16:00 น. ได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานกลุ่มกันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)