ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ได้มีการแก้ไขงานของกลุ่ม ปฎิทินชุมชน แก้ไข SWOT เรียบเรียงคำพูดใหม่


แก้ไขงานของกลุ่ม


แก้ไขงานของกลุ่ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)