13 มิ.ย. 2560 ทำแผนที่เและรับฟังประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้

13 มิ.ย. 2560

8.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ตกแต่งแผนที่เดินดิน - แผนที่รอบใน

13.00 น. รับประทานอาหาเช้า

14.00 น. ตกแต่งแผนที่เดินดิน - แผนที่รอบใน (ต่อ)

16.00 น. รับฟังประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้

18.00 น. เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)