ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ​วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.- 14.30 น. ช่วงเช้าจัดสถานที่ จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ และทำอาหารตอนรับอาจารย์มานิเทศครั้งที่ 1

เวลา 14.30 น.- 17.30 น. จัดเก็บสถานที่และแก้ไขข้อมูลที่อาจารย์ให้แก้ให้แต่ละหัวข้อ และประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ไขงานจัดเตรียมอาหารให้กับอาจารย์


จัดเตรียมอาหารให้กับอาจารย์


อาจารย์มานิเทศครั้งที่1ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์นิเทศ และป้าขัวญยืน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)