13 มิ.ย. 2560 ตกแต่งเพิ่มเติมแผนที่และให้อาหารปลา

13 มิ.ย 2560

8.30 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์

10.00 น. ตกแต่งเพิ่มเติมแผนที่

13.00 น. รับประทานอาหาร

14.00 น. ระบายสีแผนที่

1700 น. ให้อาหารปลาที่ศูนย์

18.00 น. เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)