วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ผู้นำชุมชนและนักศึกษา กศน. ตำบลท่าศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 12:00 น. ต้อนรับคณะพลอากาศตรี กีรติ วรทวัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)