ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว

ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)