ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ได้จัดเวทีประชาคม ของประเด็นกลุ่มใหญ่ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในข้อ การบริหารจัดการขยะในชุมชน บ้านดอนมะนาวกับแกนนำในแต่ละหมู่บ้านที่มารวมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะในชุมชนของตนเอง และได้แสดงความคิดเห็นและได้เสนอเกี่ยวกับธนาคารขยะ การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ ได้หัวข้อหลักคือ ธนาคารขยะ จึงจะได้นำมาดำเนินการตามแผนและเสนอกับ นายก อบต.ดอนมะนาว และจะจัดเวทีประชาคมอีกครั้งเพื่อ เสนอโครงการให้กับชุมชน *ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก*

ขณะทำเวทีประชาคม ในหัวข้อเรื่องการจัดการขยะในชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชุมชน


ขณะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับชาวบ้าน


ชาวบ้านเห็นด้วย กับการ มีธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)