ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปร่วมกันทำความสะอาดที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่วนตอนบ่ายได้ร่วมกันทำอาหารที่ศูนย์ฝึกชุมชน


ร่วมกันตัดต้นไม้และทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว


ได้ร่วมกันทำอาหารที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)