ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่10 มิถุนายน 2560

เวลา 8.30-12.00อยู่ในศูนย์ฝึกทำงานตามคำสั่งป้าขวัญยืนและวางแผนงานกิจกรรมของทางศูนย์ฝึก

เวลา13.00-17.00 ลงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าจากชาวบ้านที่มีความรู้

รับงานจากป้าขวัญยืนแล้วเตรียมตัวกับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)