จัดประชาคมชขุมชนบ้านบ่อมะกรูด 10 มิ.ย. 2560

10 มิ.ย. 2560

8.00 น. อาบน้ำล้างหน้าเเปรงฟัน

9.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์เเละตบเเต่งงานในการจัดประชาคมหมู่บ้าน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.20 น. ปรึกษาหารือเเละซักซ้อมในการจัดประชาคมว่าใครจะทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

16.00 น. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ เเละเตรียมอาหารว่างให้สำหรับผู้ที่มาร่วมประชาคมหมู่บ้าน

18.30 น. ชาวบ้านเริ่มเดินทางมาร่วมประชาคมหมู่บ้าน

19.20 น. เริ่มการประชาคมหมู่บ้านบ่อมะกรูด เเละเเลกเปลี่ยนความคิดในการหา จุดเเข็ง จุดอ่อน อุปสรรค เเละโอกาส

21.40 น. จบการประชาคมเเละเเลกเปลี่ยนความคิดในการหา จุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาสเเละอุปสรรค ในหมู่บ้านบ่อมะกรูด

22.20 น. เลิกการประชุมและเเยกย้ายกันกลับบ้าน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)