<เล่าสู่กันฟัง> คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมอบรม" โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"

ครูนอกระบบ

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมอบรม “ โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” จัดโดย สำนักงาน กศน. ร่วมกับ กอ.รมน. ณ ห้องศรีจันทร์บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ได้รับเกียรตินายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าเป็นครู กศน.กลุ่มร้อยแก่นสาร ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 700 คน


นายประภาส ชมภูมี รักษาการ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน


นายกองตรีธารณา คชเสนีและว่าที่ร้อยตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ วิทยากร
เสวนาเรื่อง - หลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทย ยังเป็นไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้
- ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี
- ประวิติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในยุค กรุงนัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-8 )
- พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
- พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
นายอุดมทรัพย์ พรมมันทา ครู กศน.ต.หนองแวงโสกพระ, น.ส.ยุเนียน เย็นเสนาะ ครู กศน.ต.หนองแวงนางเบ้า
นางพิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ต.เมืองพล
น.ส.พิมพา ปัสสา ครู กศน.ต.หัวทุ่งและนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่านายอุดมทรัพย์ พรมมันทา ครู กศน.ต.หนองแวงโสกพระ, นางสุมาลี ศรีจันทร์ ครู กศน.ต.เก่างิ้ว
น.ส.พนิดา โคตา ครู กศน.ต.ลอมคอม, นางแก้ว จันทาศรี ครู กศน.ต.หนองมะเขือ
นางยุพิน อาษานอก ครูชำนาญการ , น.ส.ยุเนียน เย็นเสนาะ ครู กศน.ต.หนองแวงนางเบ้า, นางพิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ต.เมืองพล
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่าและน.ส.พิมพา ปัสสา ครู กศน.ต.หัวทุ่ง

นายไพสิฐ แสนแก้ว ครู กศน.ต.โคกสง่า, นางสุมาลี ศรีจันทร์ ครู กศน.ต.เก่างิ้ว, น.ส.พิมพา ปัสสา ครู กศน.ต.หัวทุ่ง
น.ส.ยุเนียน เย็นเสนาะ ครู กศน.ต.หนองแวงนางเบ้า
นางพิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ต.เมืองพล, น.ส.พนิดา โคตา ครู กศน.ต.ลอมคอม, นางแก้ว จันทาศรี ครู กศน.ต.หนองมะเขือ
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า, นางศิริวรรณ แสนเนิน ครู กศน.ต.โจดหนองแก
และนายสมบูรณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ต.เพ็กใหญ่นางประกอบแก้ว สาระรัตน์ ครู กศน.ต.โนนสมบูรณ์นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุข

คำสำคัญ (Tags)#คนไทย#ความภูมิใจ#พระมหากษัตริย์ไทย#บุญคุณแผ่นดิน

หมายเลขบันทึก: 629416, เขียน: 06 Jun 2017 @ 22:01 (), แก้ไข: 06 Jun 2017 @ 22:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)