เขียนTimeLine ปฏิทินชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด

8.30 น. ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฝึก กวาดใบไม้ เเละทิ้งขยะ

9.45 น. รับประทานอาหารเช้า

10.45 น. ล้างจานเเละเอาเศษอาหารที่รับประทานเหลือให้หมูกิน

11.20 น. ถอนหญ้าบริเวณเเปลงผักปลอดสารพิษ

12.00 น. ล้างไม้ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ลงมือทำ TimeLine ปฏิทินชุมชน

15.45 น. พักกินขนมว่าง

16.30 น. เก็บขวดน้ำดื่มใส่กระสอบเพื่อนำไปขายหาเงินเข้าศูนย์ฝึก

17.40 เตรียมตัวเเยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)