ครั้งที่8บันทึกประจำวันประจำวันที่06/06/2560

วันนี้ได้ช่วยเหลือที่ศูนย์ทำงานเนื้องจากพ่อแรมและแม่เจี๊ยบไม่อยู่ ต้องไปประชุม แม่เจี๊ยบเลยมอบหมายงานให้ทำคือแพ็คข้าว วันนี้ได้ทำการแพ็คข้าวทั้งวัน ทีข้าวกล้องและข้าว3หอม ประกอบไปด้วยข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมแดงรวมกัน วันนี้แพ็คได้จำนวน 200 ห่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)