อบรมภาษาอังกฤษครู กศน.กทม.(Mini English camp)


การอบรมแบบ Active learning ให้ผู้เรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

เมื่อวันอังคารที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้เขียนอยู่ที่สถาบันพัฒนาผู้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ใกลักับวัดไร่ขิง กำลังทำกิจกรรมอยู่กับพี่รองฯสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. และท่าน ผอ.บุญเลิศ ตองติดรัมย์ กำลังทำการอบรมภาษาอังกฤษครู กศน.กทม.(Mini English camp)จำนวนประมาณ 100 ท่าน ครูมาจากเขตทั้งหมด 50 เขตของ กศน ในกรุงเทพมหานคร แต่ละท่านตั้งใจมาก แต่ดูเหมือนครูยังไม่รู้จักกันเท่าไร เนื่องจากใน กทม มีกศน เขตจำนวนมาก

นานๆวิทยากรจะได้มีรูปของตัวเองตอนเป็นวิทยากร เนื่องจากชอบถ่ายรูปเองและชอบดูทำกิจกรรมอยากได้ภาพตอนทำกิจกรรม แต่บางครั้งก็ลืมไม่ได้ถ่ายเนื่องจากทำกิจกรรมเพลินไปเลย ขอบใจน้องที่ถ่ายรูปให้ครับ...

ท่านรองฯ สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม กล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษ น้องผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานเป็นภาษาอังกฤษด้วย เป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู


กล่าวรายงาน


ท่านรองฯ สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม กล่าวเปิดงาน


กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม Simon says ถ้าวิทยากรพูดคำว่า Simon says ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำตามคำสั่ง ถ้าไม่มีคำว่า Simon says ไม่ต้องทำ ได้ครูที่ทำผิดออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

มีกิจกรรม ASEAN โดยนับเลข 1-10 ถ้านับเลข 3 ให้บอกชื่อประเทศอาเซียน หมายเลข 6 บอกคำทักทาย หมายเลข 9 บอกชื่อเมืองหลวงเป็นต้น


กิจกรรมการใบ้คำภาษาอังกฤษจะมีคำต้องห้ามเอาไว้ ให้ครูใบ้คำภาษาอังกฤษให้เพื่อนพูดให้ได้มากที่สุด แต่มีคำต้องห้ามใบ้ต่อมาด้วยซึ่งใช้ความพยายามในการใช้ภาษาอังกฤษมาก ต้องเลือกคำใบ้ให้เพื่อน โดยไม่ใช้คำที่ต้องห้าม


กิจกรรมการฟังและกิจกรรม bird in the nest ให้ฝึกการฟังและการปฏิบัติตาม ครูได้ฝึกการฟังและการบูรณาการภาษาอังกฤษกับวชาคณิตศาสตร์ด้วย
กิจกรรมการรำมวยจีนภาษาอังกฤษ ครูได้ฝึกภาษาอังกฤษและทำท่าทาง นอกจากนี้ยังได้ออกแบบท่าทางที่มาจากภาษาอังกฤษจากการรำมวยจีนคือ

Chinese boxing

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another….Ah….!!

Mea Kong River comes from the heaven

Passing my house

I take them all…Ah…!!


กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษให้อ่านคำที่เอามาจาก Chinese boxing จะได้ทบทวนคำศัพท์ไปด้วย แต่มีการแข่งขันการอ่านโดยให้เดินอ่านไปเมื่อพบเพื่อนให้เป่ายิงฉุบและถ้าชนะให้ไปต่อทีมใดถึงฝั่งตรงข้ามของเพื่อนก่อนทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าจะให้สนุกสนานต้องแข่งกันไปหาคำศัพท์และให้มีการทำงานเป็นทีม โดยให้ยกเพื่อนไปหาคำศัพท์ได้กิจกรรม Find someone who เป็นกิจกรรมที่ฝึกการพูด โดยมีประโยคและข้อความให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนว่าทำอะไรได้บ้าง ถ้าทำอะไรได้ให้เขียนชื่อเอาไว้เช่น ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ หรือทำอาหารได้ ในตอนสุดท้ายสรุปกิจกรรมก็ให้ทำกิจกรรมนั้นๆเลย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอ่านสำรับการนำประโยคที่อ่านมาเรียงเป็นเนื้อเรื่องด้วย
ตอนกลางคืนให้ครูออกกำลังกายด้วยการสอนมวยไทยโบราณที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ โดยสอนให้ยืดเหยีดร่างกายก่อน นอกจากนี้ยังให้จัดการวอร์มร่างกายด้วย กิจกรรมมวยไทยสอนเรื่องอวัยวะในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษได้นอกจากนี้ยังสามารถอนุรักษ์มวยไทยโบราณเอาไว้ด้วยผู้เขียนให้ฝึกการทรงตัวและการใช้หมัดตรง หมัดงัด หมัดตวัด หมัดโขและการกระโดดต่อย ตามด้วยศอกตรง ศอกข้าง ศอกสับ ศอกกลับและกระโดดศอก มีการเข่ตรง เข่าข้างและกระโดดเข่า การเตะตรง เตะข้างและกระโดดเตะ การถีบตรง ถีบข้างและกระโดดถีบด้วย เริ่มจากท่าง่ายๆเพื่อที่จะเรียนแม่ไม้มวยไทยต่อไปเมื่อครูเริ่มทำได้ก็สอนแม่ไม้มวยไทยเช่นมอญยันหลัก จระเข้ฟาดหาง วิรุณหกกลับ นาคาบิดหาง อิเหนาแทงกริช เป้นต้นให้ครูได้ฝึกกับเพื่อนแลนำไปประยุกต์ใช้สอนได้


ผู้เขียนได้สาธิตการเตะเป้าและการต่อย การศอก การเข้าและการถีบ ให้คุณครูทุกๆท่านได้ทำจริงทั้งหมด เป็นที่สนุกสนานและได้ความรู้

ที่น่ากลัวคือตอนล่อเป้าให้ครูผู้หญิง ไม่รู้ว่าเตะมาแบบไหน ค่อนข้างยาก เตะผู้เขียนทะลุเป้ามาโดนผู้เขียนศอกเขียวเลย มีกิจกรรมวันที่ 7 มิถุนายน ต่อตอนเช้า ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมด้วยการสอนโดยใช้ ICT ใช้ video ให้ครูทำท่าทางภาษาอังกฤษตาม แล้วตามด้วยกิจกรรมตอบคำถามจาก website ภาษาษาอังกฤษที่ผู้เขียนเตรียมมากิจกรรม การพับกระดาษผู้เขียนสอนแกนนำครูแล้วให้แกนนำครูไปสอนเพื่อน ใช้กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนแต่ตอนสอนให้ครูฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยในระหว่างที่แกนนำฝึกพับกระดาษกลุ่มที่อยู่ก็ตอบคำถามภาษาอังกฤษจากใบงานซึ่งมีทั้ง crossword และกิจกรรมอื่นๆด้วย


เมื่อแกนนำพับกระดาษได้ก็เอาสอนมาเพื่อนในกลุ่ม
ผู้เขียนเห็นพัฒนาการว่าครูกล้าพูดภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม กล้าซักถามและช่วยเหลือกันทำกิจกรรมได้ดีมาก


กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรม Running dictation ให้นักเรียนไปดูข้อความแล้วนำมาบอกเพื่อนเขียน และนำเรื่องนั้นมาแสดงละครต่อเลย จะได้รู้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนหรือไม่
ต่อมาเป็นการออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการสอนโดยให้มีกรอบกว้างๆคือ 1. Title 2. Objective 3. Process 4. Evaluation และสุดท้ายคือ 5.Materials and media


ครูสอนภาษาอังกฤษจากเพลงให้ฟังเพลงและตอบเนือหาที่หายไป


ครูสอนและนำเสนอเรื่องอาเซียน


การสอนยังไม่จบ ผู้เขียนให้เล่นเกมแปลงร่างจากกบเป็นลิง จากลิงเป็นนกจากนกเป็นคน และเตรียมกิจกรรมการแสดงภาคภาษาอังกฤษ ครูเหมือนมีพรสวรรค์ในด้านการแสดงตั้งใจทำมากจนน่าทึ่งทีมแม่เป็ดและลูกเป็ด


การแสดงภาคกลางคืนผู้แสดงจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการแสดงละครหรือแสดงกิจกรรมต่าง ถ้าจะร้องเพลงประกอบท่าทางก็ต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วย


กลุ่มแรกเชิญท่านรองฯสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. มาร่วมเต้นด้วย

ที่ทึ่งคือผู้เขียนไม่คิดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะออกแบบกิจกรรมได้น่ารัก ตอนแรกคิดว่าครูอนุบาล 5555 มาเอง
เก็บบรรยากาศของการแสดงภาษาอังกฤษภาคกลางคืนมาฝากก่อน และจะเอา video ลงเพิ่มให้ดูว่า คุณครูทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ
ตอนเช้าคุณครูออกแบบกระบวนการสอนกันและนำมาสอนจริงในชั้นเรียนได้กระบวนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย อยากตามไปนิเทศครูภาษาอังกฤษต้องรอทำเวลาสักช่วงหนึ่งก่อนตอนสุดท้ายถ่ายรูปรวมกับทีมงาน ทีมงานที่จัดกิจกรรมมีนิดเดียว แต่มีคุณภาพมากๆ ต้องขอบคุณพี่รองฯสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. และท่าน ผอ.บุญเลิศ ตองติดรัมย์ ที่จัดทีมงานดีและมีคุณภาพมาช่วยจัดกิจกรรมให้ครู มีความสุขมากๆขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาอ่าน...ความเห็น (10)

-สวัสดีครับอาจารย์
-ตามมาให้กำลังใจกันก่อน

-เดี๋ยวรอติดตามอ่านต่อขอรับ อิๆ

-วันนี้ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรมาครับ..

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

กลับมาติดตามงาน ของอาจารย์ในGotoknow อีกครั้งค่ะ

ยังขยันอยู่เหมือนเดิมนะคะ

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

ดีครับ

จะได้ทราบว่าในชุมชนทำอะไร

จะได้ช่วยเหลือได้ถูกต้อง

ขอบคุณพี่ KRUdala หายไปนานมาก

พี่ครูสบายดีนะครับ

อาจารย์ลงทุนเปลี่ยนชุดด้วย 555

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาชมกิจกรรมครับ

-ได้ฝึกปฏิบัติจริง ๆ ซะด้วย

-เห็นแบบนี้แล้วกลัวเลยครับ 555

-ดูอาจารย์แข็งแรงมาก ๆ นะครับ

-แบบนี้ผมขอยกธง คร้าบ 5555

บูรณาการสุดยอด สงสารคุณครูที่พุงโต ๆ อิ อิ

ขอบคุณอาจารย์ watsawat ชุดนี้เป้นชุดครูมวยไทยโบราณ

ต้องเรียนมาครับ

ขอบคุณคุณเพชรมาก

ได้ช่วยให้ครูเอาไปประยกต์ใช้ในชั้นเรียน

คุณเพชรตามไปดูผมเตะเป้านะครับ

55555

ขอบคุณคุณหมอธิ

ครูพุงโตเกินไป

เตะไม่กี่ทีหมดแรงครับ

5555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท