ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันนี้วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น. - 16:00 น. ได้แบ่งงานเพื่อน ๆ ในกลุ่มทำกัน อย่างเช่น วาดแผนที่ภายนอก ระบายสีแผนที่ และใส่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียด วันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจ ฝนตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)