ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (iHDC )

ร่วมมือกับ

Hotel Management and Training Center (HMTC)

จัดทำโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มาตรฐานอาชีพโรงแรม” ในรูปแบบพิเศษเฉพาะที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการบริหารจัดการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดโครงการนำร่องปีแรก ระหว่างเดือน มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้

  • โรงแรม (นิติบุคคล) ขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 30โรงแรม
  • บุคคลที่ทำงานสายโรงแรมเพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการ และผู้บริหารมืออาชีพ จำนวน 200 ท่าน
  • บุคคลที่ยังไม่ผ่านงานโรงแรม และมีความสนใจจะเข้าสู่ธุรกิจ หรืออาชีพโรงแรม จำนวน 50 ท่าน
  • บุคคลที่ผ่านงานโรงแรมมาแล้ว และต้องการจะพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นโค้ช หรือ ผู้ที่ผ่านการเป็นที่ปรึกษาและเป็นโค้ช ในสายธุรกิจอื่นมาก่อนแล้วและต้องการจะมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ชอาชีพสายโรงแรม จำนวน 50 ท่าน

ผู้ใดสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าร่วม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอได้โปรดติดต่อ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท โทร 0891381950 ; [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)