ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เข้าไปศูนย์ฝึกชุมชนตำบลดอนมะนาวได้เข้าไปสอบถามแบบสัมภาษณ์ของชุมชน สอมถามประวัติและโครงสร้างของชุมชนหมู่2 ตำบลดอนมะนาว เรื่องปัญหาและอุปสรรคของชุมชน


ลงพื้นที่ศูนย์ฝึก

สอบถามเรื่องชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)