ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -10.00 น. ดิฉัน นางสาวกชนุช กาฬภักดีได้เดินทางไปยังหน่วยฝึกงาน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ไปพบประธานของศูนย์การเรียนรู้ คือ ลุงวิฑูย์ ศรีเกษม ได้มีการประชุมวางแผน ว่าในวันนี้เราจะทำอะไร และได้มีการปรึกษาเรื่องปัญญาของคนในชุมชน เพื่อที่จะนำมาเป็นประเด็นใจการทำโครงการ

เวลา 11.00 น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาคนในชุมชน ว่าคนในชุมชนนั้น ส่วนมากประกอบ อาชีพอะไร เท่าที่ได้สังเกตในการลงพื้นศึกษานั้น ชาวบ้านจะเลี้ยงโคนมเป็นส่วนใหญ่ และบ้างบ้านประกอบอาชีพเสริมเป็นรายได้ส่วนตัวของตัวเอง เช่น การสานไม้กวาดทางมะพร้าว และได้ลงศึกษาบ้านของสมาชิกที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ศูนย์ได้ให้แม่พันธุ์หมูมา 1 คู่ เพื่อให้มาขยายพันธุ์ต่อ

เก็บข้อมูลการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับโคนม

หมูบ้านของสมาชิกของศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เวลา 12.00 น. คุณลุงวิฑูย์ได้พามารับประทานอาหารที่บ้านของสมาชิกของศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เวลา 12.40 - 13.30 น. ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเลือก เพื่อมาศึกษาประเด็นที่กลุ่มของดิฉันนั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ผู้สูงอายุ คุณลุงวิฑูย์ ได้พามาให้รู้จักเพื่อความสะดวกในการทำงานครั้งต่อไป

13.40 - 16.00 น. เดินทางกลับมายังศูนย์ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นั้งประชุมวิเคราะประเด็นของตนเอง ที่ตนเองนั้นสนใจที่จะทำ และทำ SWOT ของคนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)