ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ได้เดินทางมายังหน่วยฝึกศูนย์การเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ ตำบลบ่านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยมีประธานกลุ่มได้ต้อนรับเป็นอย่างดีคือคุณลุง วิฑูรย์ ศรีเกษม เป็นประธานกลุ่ม เวลา 15.30 น. - 16.00 น. ได้ทำการส่งตัวให้กับศูนย์ฝึกและได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เรียนแนวทางพระราชดำริ ได้พบว่า ศูนย์มีการทำการเกษตรพอเพียง ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น ไก่ ห่าน แกะ กระต่าย เป็นต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)