ศึกษาการเรียนรู้วิธีการทำปลาร้าปลอดสารพิษ 31 พ.ค. 2560

วันที่ 31 พ.ค. 2560

8.30 นักเรียน กศน. ตำบล บ้านฆ้อง มาศึกษาวิธีการทำปลาร้าปลอดสารพิษที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด

9.00 ให้นักเรียน กศน. ได้ทำปลาล้าปลอดสารพิษเพื่อสร้างอาชีพหรือหารายได้ให้กับตัวเอง

10.00 สอนวิธีการทำปลาร้าปลอดสารพิษ

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 ประธาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูดได้นิเทศ เรื่อง การรักสถานบัน ให้กับนัเรียน กศน.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)