ลงศึกษาบริบทของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

วันพุทธ ที่31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

8.30 ได้มีนักเรียนจากโรงเรียน กศน บ้านฆ้อง มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด เพื่อศึกษาวิธีการทำปลาร้าปลอดสารพิษเพื่อนำไปใช่ประกอบอาชีพหารรายได้เสริมให้กับตนเองได้

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด ให้ความรู้เรื่อง ความสถานบัน

15.00 เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)