ลงศึกษาบริบทของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

วันที่ 31 พ.ค. 2560

8.30 นักเรียน กศน บ้านฆ้อง มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด เพื่อศึกษาวิธีการทำปลาร้าปลอดสารพิษเพื่อนำไปใช่ประกอบอาชีพหารายได้เสริมให้กับตนเองได้

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด ให้ความรู้เรื่อง ความรักสถานบัน

15.00 เดินทางกลับโดยบ้านสวัสดิภาพและเอาปลาร้าบอม กลับบ้าน 1 กระปุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)