ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

- วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-09.30 นั่งฟังอบรมโครงการอบรบผู้นำชุมชนร่วมมือรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเรื่องการคัดแยกขยะการททำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือและการขายของเก่าเพื่อเป็นรายได้และยังเป็นอาชีพเสริมได้- เวลา 09.30-12.30 ได้ไปศึกษาดูงานที่ พระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวและชาวบ้านดอนมะนาวในเรื่องเกษตรออแกนิค และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้และมูลวัว เศษอาหาร และการทำเชื้อเห็ด


-โรงทำปุ๋ยหมักชีวภาพ


- ฟังบรรยาย ข้อดีของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ


- เวลา 13.00-15.30 เข้าอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อมาศึกษาและเป็นแนวทางเพื่อไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง ระหว่างเทศบาลตำบลพระแท่นดงรัง และ องค์การบริการส่วนตำบลดอนมะนาว


- ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน


- สมุนไพร หญ้าร้องให้ มีที่พระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ที่เดียว


-เวลา 15.30-17.30 ได้ไปดูวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน กำจัดขยะอินทรีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)