31 พ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชน ศึกษาบริบทในชุมชนหมู่ 7

31 พ.ค. 2560

8.30 น. รับประทานอาหารที่ศุนย์

9.30 น. พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อมะกรูด

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ทำงานกลุ่มในศูนย์

15.00 น. ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)