ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ได้เดินทางมายังหน่วยฝึกงาน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิฑูรย์ ศรีเกษม เป็นประธานกลุ่ม ท่านได้ต้อนรับเด็กนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นพื้นที่บ้านของตัวเองและเป็นที่ตั้งของศูนย์

15.30-16.00 น. ได้รายงานตัวต่อศูนย์ฝึกเสร็จ จึงได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)