ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้อง วันที่ 30 พค 2560

วันที่ 30 พค 2560

8.30 เดินทางวิสาหกิจชุมชนได้พาไปออกสถานที่ กศน. ค่ายลูกเสือ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี ได้ไปฟังความรู้กับนักเรียน กศน. ในเรือง วิสาหกิจชุมชนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

11.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 กลับไปที่วิสาหกิจชุนชนได้ไปทำความสะอาดสถานที่ และปรึกษางานกลุ่ม

15.00 ทั่งกลุ่มได้เข้ารับฟังชี้แจงต่างเกี่ยวกับๆศูนย์การเรียนรู้และปรึกษางานภายในกลุ่มกับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้

17.30 เดินทาวกลับบ้าน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)