ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ได้เดินทางมาถึงหน่วยฝึก ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

15.30 น. - 16.00 ได้มาพบกับประธานกลุ่มของศูนย์ คือ คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ศูนย์ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีและได้ทำการรายงานตัวกับประธานกลุ่มศูนย์ฝึกและได้ลงหาข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในศูนย์มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ห่าน กระต่าย แกะและอะไรอีกมากมาย มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและมีการทำการเกษตรพอเพียง


ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ได้ทำการส่งตัวกับศูนย์ฝึกศูนย์การศึกษาการเรียรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)