​170523-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Congratulation

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.23

Ref: #596624


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “congratulation”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สี่ ว่า “kuh n grach (graj-)-uh-LEY-shuh n”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “graduation”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สาม ว่า “graj-oo-EY-shuh n”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “graduate”

คุณศัพท์ สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “GRAJ-oo-it”

นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “GRAJ-oo-yet”

(โปรดสังเกตความต่าง ที่คำลงท้าย ในการออกเสียง)


Common Errors in English Usage

อธิบาย การใช้ นาม “congratulation”

และ เป็น ‘interjection’ เมื่อใช้ ‘แสดงความดีใจ ต่อความสำเร็จ/โชคดี ของผู้อื่น’

คำที่ออกเสียงใกล้เคียง คือ “graduation”

หมายถึง “พิธี มอบปริญญาบัตรแก่ผู้ที่ ‘graduated’

และ ที่ผู้ได้รับปริญญาบัตร จะถูกทักทายด้วยคำ “CONGRATULATIONS!”

มีคนหลงทางคิดว่า เมื่อ graduated มาแล้วก็บอกว่า ‘congraduations?

ซึ่งไม่มีคำนี้ในภาษาอังกฤษ

แต่สถิติการสะกดผิดมีถึง ร้อยละ 24.89

ดูที่ www.gingersoftware.com

www.urbandictionary.com

อธิบาย การใชั “congraduations” ว่า

เป็น a tongue-in-cheek = สำนวน หมายถึง “คำล้อเลียน”

เป็นการ misspelling of "congratulations"

that's a play on the word graduate. = (ที่เป็นการเล่นคำ)

เพื่อให้หมายถึง "congrats on your graduations" เช่น

Sophie: “I heard Mark succeeded in the senior year.”

Laura : “yea, we have to send him our congradulations.”

congratulation soaked with adulations. (การยกยอปอปั้น)

‘mostly used by loved and near ones

who don't really have any idea about

the achievement of the other’. เช่น

Mike:”hey I won the Data Interpretation Competition last night.!!!!!

Jamie: (clueless) Congradulations!!!!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

'Congradulations' is not much used in Aus. When it is used, mostly in 'negative' sense.

But 'congrats' is quite popular - though at times in negative sense too.