​170522-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Congenial & genial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.05.22

Ref: # 596624


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “congenial”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “kuh n-JEEN-yuh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “congenial”

สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “JEE-nee-uh l”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย ความหมาย คุณศัพท์ “congenial” คือ

“compatible” = เข้ากันได้

“allied in spirit, temper, and feeling” =

มีส่วนสัมพันธ์ด้าน จิต อารมณ์ความรู้สึก

‘suited to one another” = เหมาะสมซึ่งกันและกัน เช่น

‘The players on this team are congenial.’

‘At the party you will find a congenial atmosphere.’

‘A congenial atmosphere to work in.’

‘A situation that was congenial to the expression of nationalist opinions.’

‘He went back to a climate more congenial to his cold stony soul.’

ส่วนความหมายของ คุณศัพท์ “genial” อย่างหนึ่งคือ

“cordial” “cheerful” และ

“sympathetic” = อบอุ่น ร่าเริง เป็นมิตรเห็นอกเห็นใจ

อีกความหมายคือ

“favorable for growth/comfort” = ช่วยให้เติบโตได้ดี/สบาย

อีกความหมาย เมื่อ ออกเสียง เน้นพยางค์ สอง ว่า

“juh-NAHY-uh l” เป็น คุณศัพท์ ในด้าน กายภาคศาสตร์/สัตว์ศาสตร์

คือ “เป็นของ/เกี่ยวกับ คาง” (chin)

ตัวอย่างประโยค ใช้คำ “genial”

‘To smile genially.’

‘The genial sunshine.’

‘Waved to them in genial greeting.’

‘Our hose was in a genial mood.’

‘They enjoy the genial climate of Florida.’

‘A group of genial persons is likely to find they are congenial with each other’

= “กลุ่มบุคคลที่ genial มีแนวโน้มจะพบว่าพวกเขามีความ congenial ระหว่างกันและกัน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)