ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาแนวทางการศึกษาเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ครั้งที่ 9)

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้วิจัยลงพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม วันนี้เราทำน้ำเชื่อมจากน้ำอ้อยสด ซึ่งการทำน้ำอ้อยสดแต่ละครั้งป้าสุนีย์จะต้องได้รับออร์เดอร์มาจากภายนอกที่โทรเข้ามาสั่งกับป้าสุนีย์ในแต่ละครั้ง และในแต่ละครั้งออร์เดอร์จะไม่เท่ากัน อาจจะ10 ขวดบ้าง 20 บ้าง ป้าสุนีย์กล่าวว่า การทำน้ำเชื่อมจากน้ำอ้อยมีวิธีคล้ายๆกับการทำน้ำตาลปี๊บ เพียงแค่การต้มน้ำอ้อยนั้นจะทิ้งให้งวดแล้วนำขึ้นไม่ได้ทำให้เหนียวเหมือนนำตาลปี๊บ วิธีทำจะน้อยกว่าการทำน้ำตาลปี๊บ

น้ำเชื่อมจากการเคี่ยวน้ำอ้อยให้งวด :ภาพโดย รภัทภร

ขั้นตอนการทำน้ำเชื่อมจากน้ำอ้อยสดขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากการฟั่นอ้อย เป็นท่อนๆ ไม่สั้นมากไปและไม่ยาวมากไป เพื่อให้เวลาเข้าเครื่องหนีบอ้อยจะได้ไม่ติดขัด

ผู้วิจัยฟั่นอ้อยเป็นท่อนๆ;ภาพโดย รภัทภร

การฟั่นอ้อยนั้นเมื่อเราฟั่นแล้วให้ดูว่าถ้าหากอ้อยมีขนให้นำมีดมาเกลาให้สะอาดเสียก่อน หากอ้อยมีเนื้อสีแดงเราก็จะไม่เอาเพราะเป็นเนื้อเสียอ้อยที่ได้มานี้ มาจากอ้อยของคนในกลุ่มที่ปลูกกันไว้เราก็จะไปซื้อมา

ป้าโมนั่งฟั่นอ้อยร่วมกับผู้วิจัย:ภาพโดยรภัทภร


ผู้วิจัยกำลังฟั่นอ้อย:ภาพโดยรภัทภร

ผู้วิจัยกำลังฟั่นอ้อย:ภาพโดยฐาปนีย์

เมื่อได้อ้อยที่ฟั่นมาแล้วเราจะนำไปล้างเอาเศษดินและขนที่เปื้อนออก โดยใช้สก๊อตไบท์ในการล้าง วิธีการล้างนั้นจะไม่ใช้น้ำยาล้างใดๆทั้งสิ้นแต่จะใช้น้ำสะอาดในการล้างเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค


ลำต้นอ้อยที่ฟั่นเสร็จแล้ว:ภาพโดย รภัทภร


ผู้วิจัยนั่งล้างต้นอ้อย:ภาพโดยฐาปนีย์

ผู้วิจัยนั่งล้างต้นอ้อย:ภาพโดยฐาปนีย์

ผู้วิจัยนั่งล้างต้นอ้อย:ภาพโดยปราโมทย์

หลังจากที่เราล้างต้นอ้อยเสร็จแล้ว เราจะนำไปผ่าครึ่งเพื่อที่จะได้เข้าเครื่องหนีบอ้อยได้ง่าย เพราะเครื่องหนีบอ้อยมีลักษณะเป็นเครื่องเล็กไม่สามารถใช้อ้อยทั้งต้นลงไปได้ค่ะผู้วิจัยผ่าครึ่งลำต้นอ้อย : ภาพโดย ปราโมทย์

ผู้วิจัยผ่าครึ่งลำต้นอ้อย : ภาพโดย ปราโมทย์

ผู้วิจัยผ่าครึ่งลำต้นอ้อย : ภาพโดย ปราโมทย์

เมื่อผ่าเสร็จแล้วเราก็นำต้นอ้อยทั้งหมดไปเข้าเครื่องหนีบอ้อยเพื่อที่จะคั้นให้ได้น้ำมา


ผู้วิจัยกำลังหนีบอ้อยเพื่อคั้นเอาน้ำอ้อย:ภาพโดย อัญชญา

ผู้วิจัยกำลังหนีบอ้อยเพื่อคั้นเอาน้ำอ้อย:ภาพโดยอัญชญา

ขณะที่ทำการหนีบอ้อยเราต้องคอยตรวจดูว่ามีกากอ้อยติดหรือไม่ถ้าหากมีเราก็จะหยุดเครื่องแล้วดึงออก แล้วติดเครื่องหนีบใหม่

ผู้วิจัยกำลังหนีบอ้อยเพื่อคั้นเอาน้ำอ้อย:ภาพโดยอัญชญา

เมื่อได้อ้อยแล้วเราก็นำไปกรองใส่กระทะเคี่ยวจนงวดดีแล้วเอาขึ้น จึงกลายเป็นน้ำเชื่อมจากน้ำอ้อยสดค่ะ

น้ำอ้อยสดที่ได้จากการหนีบอ้อยน้ำมากรองแล้วใส่กระทะเคี่ยว:ภาพโดยรภัทภร

การลงชุมชนครั้งนี้เราได้ลงมือทำจริงทุกอย่างได้รับความรู้ต่างๆจากป้าสุนีย์ ว่าอ้อยมาจากไหน เป็นอย่างไร กระบวนการทำมีอะไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาแนวทางการศึกษาเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความเห็น (0)