บันทึกกิจกรรมที่ 15 (สัปดาห์ที่ 4) - พัชรินทร์

  Contact

  บันทึกสัปดาห์ที่ 4  
การเรียนในสัปดาห์นี้คือ  อาจารย์จะให้นำ Mindmap ที่ทางกลุ่มของตนเองจัดทำขึ้น  ออกมาสรุปและอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง และอาจารย์ก็ได้สรุปอีกทีเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและรูปแบบของการจัดสัมมนา ตลอดจนมารยาทของผู้ฟังสัมมนาที่ดีคะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In พัชรินทร์ ศรีเหรา

Post ID: 62841, Created: , Updated, 2012-02-11 16:29:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #พัชรินทร์#ศรีเหรา

Recent Posts 

Comments (2)

หนูพัชรินทร์เข้ามาไม่บ่อย แต่เข้ามาแล้วคุ้มมาก-อจ.กฤษดาครับ

ยแม็ปยิ่งเขียนยิ่งจัดระเบียบความคิดได้ดีมากขึ้นครับ ฝึกไว้ไม่เสียหาย