หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนุกูล สุขเกื้อ รอง นพ.สสจ. เป็นประธาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ วัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)