พระครูอุดมสาธุกิจ พระอุปัชฌาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่านางหอม ผู้สอนสั่งทางธรรมความเห็น (0)