​ถิ่นทอง 1

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


การค้นพบแหล่งน้ำมันดิบ ก๊าซเหลวต่าง ๆ อยู่ใต้พื้นทะเลอ่าวไทย ก่อเกิดการตั้งชื่อถิ่นนี้ว่าแหลมทอง สุวรรณภูมิ ด้วยคำว่าสุวรรณแปลว่า ทอง คำว่าภูมิแปลว่า แผ่นดินหรือถิ่น ผู้เขียนจึงใช้ศัพท์ว่า ถิ่นทอง ดังนี้ ด้วยมีการค้นพบแหล่งแร่ธาตุ ทำให้คนโบราณนำโลหะเหล่านั้นมาใช้ก่อนสมัยทวาราวดี ( พ.ศ. 350-1200 ) สมัยศรีวิชัย ( พ.ศ. 1200-1500 )


ต่อมาสยามได้เปิดประเทศและพ่อค้าชาวโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาค้าขายโดยมุ่งมาซื้อแร่ดีบุกจากทางภาคใต้คือนครศรีธรรมราช , ภูเก็ต เมื่อ พ.ศ. 2061 ในสมัย รัชกาลที่ 2 ของกรุงศรีอยุธยา


เรื่องแร่ธาตุในถิ่นทองนี้ เป็นบันทึกสำคัญของ ลาลูแบร์ ทูตฝรั่งเศส เข้ามาสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทำนองว่า ไม่มีที่ใดจะมีชื่อเสียงทางแร่เท่าสยามประเทศ พิสูจน์ได้ตามวัดทางพระพุทธศาสนาดูพระพุทธรูป ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ โบสถ์ ศาลาล้วนมีเครื่องโลหะ ทองคำทั้งนั้น (น. 13 )
ต่อมามีการตั้งโรงกษาปณ์ ในปี พ.ศ. 2403 และได้นำแร่ที่ค้นพบได้นั้น มาจัดทำเป็นเหรียญต่าง ๆ ดังที่เราได้เห็นได้ใช้ในยุคปัจจุบัน.
.........................................
บรรณานุกรม
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ . ( 2547 ). ประวัติศาสตร์ไทย . กรุงเทพ ฯ : สุขภาพใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)