​คุณลักษณะของครูคุณภาพ


หนังสือ ครูคุณภาพสร้างได้บทส่งท้าย หน้า ๓๙๕ - ๔๐๔ ระบุ “ข้อสังเกต ๕ ประการ ที่บอกให้คุณรู้ว่าใครเป็นครูคุณภาพ” ได้แก่


  • อยากรู้เกี่ยวกับคำตอบที่ผิดพอๆ กันกับคำตอบที่ถูก และสนับสนุนให้นักเรียนทำผิดพลาด
  • ไม่เห็นด้วยกับข้อปฏิบัติมาตรฐานของสังคม
  • ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการใช้เหตุผล ไม่ใช่การท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง
  • ทำให้ความคิดของนักเรียนปรากฎ
  • ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่มั่นคง
  • การเริ่มเข้ารับตำแหน่ง การฝึกหัดครู และการพัฒนาทางวิชาชีพ
  • แหล่งข้อมูลเนื้อหาและวิธีการทางเทคนิค
  • การบริหารจัดการการทำงาน
  • องค์ประกอบทุกอย่างสอดคล้องกัน

แต่ละข้อมีรายละเอียดที่ผมขอแนะนำให้ “ครูเพื่อศิษย์” อ่าน โดยขอสรุปย่อๆ ว่า ครูคุณภาพต้องจดจ่ออยู่ที่ความคิดของศิษย์ หาทางทำความเข้าใจความคิดของศิษย์ ทั้งความคิดที่ผิดและที่ถูก สำหรับนำมาคิดหาวิธีช่วยให้ศิษย์มีวิธีคิดที่ถูกต้อง โดยที่ในการทำหน้าที่ดังกล่าว ครูต้องการการสนับสนุน ทั้งในลักษณะที่เพื่อนครูช่วยเหลือกันเองได้ และในลักษณะที่ฝ่ายบริหารต้องจัดอำนวยให้

วิจารณ์ พานิช

๒๘ มี.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)