​ชีวิตที่พอเพียง : 2898. พลังแห่งปัญญาญาณ


ในการประชุม 18th National HA Forum “Inner Power, Together We Can” 14-17 มีนาคม 2560 ศ. นพ. ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถานำ เรื่อง พลังแห่งปัญญาญาณและเชาวน์ปัญญา (The Power of Wisdom & Intelligence) สู่การเติบโตและยั่งยืน เป็นปาฐกถาที่งดงามมากจึงนำ PowerPoint ประกอบการบรรรยายมา ลปรร. ที่นี่ โดยดูไปพร้อมฟังเสียงบรรยาย ที่นี่ท่านเขียนหนังสือ พลังจากภายใน เราทำได้ร่วมกัน และ สรพ. พิมพ์แจกผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนด้วย อ่านฉบับดิจิตัลได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๕ มี.ค. ๖๐

[file ppt]
[file audio]พลังจากภายใน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)