KM-HU : ประทับใจเพื่อนสนิท

บอย สหเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

<p align="center">
หัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน”
</p>

 
ผู้เล่าเรื่อง

</strong></strong><p> เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 3

ผู้เล่า : คุณกนิษฐา  หงษ์สมดี</p><p>จาก :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p>
เรื่อง : ประทับใจเพื่อนสนิท

เรื่องเล่าพอสังเขป

   ประทับใจในเพื่อนสนิท (คุณพิชญธิดา ศรีธิ) เป็นคนช่วยดูแลทุก ๆ เรื่อง เวลาที่ลาก็จะช่วยทำงานแทน เรื่องส่วนตัวก็จะคอยดูแลกันตลอด และรวมไปถึงงานอื่นด้วย เป็นคนมีน้ำใจ    </p><p>
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ</p><p>- เพื่อนจะเป็นแรงหนุนสู่ความสำเร็จ


คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62753, เขียน: 24 Nov 2006 @ 12:13 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 22:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)