การส่งเสริมการตลาดแบบกองโจร

บทความทางด้านการตลาดของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ใน ส.ส.ท.TPA (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2556...เรื่อง...การส่งเสริมการตลาดแบบกองโจร...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)