ติดตามหัวใจ..ผักในครัวเรือนพะเนียด

04/04/2560...

ณะทำงาน node นครปฐมลงพื้นที่ติดตามโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนพะเนียด ตำบลพะเนียด

นับเป็นอีกครั้งที่การทำงานในฐานะ Node ได้เห็นและได้รับรู้ถึงการทำงานด้วยความสุข และด้วยรอยยิ้มจากหัวใจของคณะทำงาน และ Node เองก็พลอยได้รับความสุขนั้นไปด้วย ^^__________^^

ความสุข' จากการได้เห็นว่าสิ่งที่ตั้งใจให้กับชุมชนนั้นไม่เปล่าประโยชน์

จากการติดตามการดำเนินงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการ โดยใช้วิธีการลงพื้นที่เดินดูตามบ้านหรือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 ครัวเรือน ว่ามีการปลูกผักเพิ่มขึ้น 5 ชนิดจริงหรือไม่ ? ปลูกแล้วเป็นอย่างไร? แล้วที่บอกว่าปลูกไม่ใช้สารเคมีกันจริงหรือหลอก? และที่สำคัญคือเกิดปัญหาในการปลูกแล้วต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนหรือไม่อย่างไร โดย ก่อนหน้าที่ Node จะลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมโครงการนั้นคณะทำงานเองก็ได้มีการติดตามกันมาก่อนแล้ว 2 ครั้งซึ่งก็ได้เห็นทั้งปัญหาและความน่าสนใจต่าง ๆ และได้บอกเล่าให้ Node ฟังและรับรู้ร่วมกัน ในการติดตามนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่างพร้อมที่จะนำเสนอผักที่ตนเองปลูก เรียกให้ Node ดูว่าต้นนี้ที่ตัวเองปลูกขึ้นงอกงามแล้ว โตแล้ว เรียกว่าเต็มใจนำเสนอกันเลยทีเดียว เช่นว่า

" หนูเคยเห็นไหม ต้นนี้ "

" ที่บ้านมีไหม ต้นนี้ "

" ต้นอะไร รู้จักหรือป่าว "

" เคยกินไหมผักนี้อร่อยนะ "

" เอากลับไปกินบ้านไหม ปลอดภัยนะหนู "

" มาดูต้นนี้สิ ๆๆ "

" ปลูกจริงๆ มาดูสิ นี่ไง "

" ใส่ทั้งปุ๋ย ใส่ทั้งใจ ยังไงก็งาม "

แววตา น้ำเสียงที่สัมผัสได้นั้ อาจจะพิสูจน์เป็นหลักฐานใดๆ ได้ยาก แต่จากการสัมผัส สังเกตุ และเห็นด้วยตานั้นทำให้เชื่อได้ว่าชุมชนพะเนียดปลูกจริง ปลูกเอง และปลูกแบบปลอดสารเคมีแน่นอน นอกจากผักที่ปลูกเป็นของดีจริงก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ทำให้ Node ได้เห็นภาพน่ารักๆ ในการแบ่งปันผักที่ปลูกให้กับคณะทำงานที่มาติดตามจนคณะทำงานที่ติดตามหอบหิ้วผักกลับบ้านกับเต็มถุง ถึงกลับบอกว่า อย่างนี้ต้องมาติดตามบ่อยๆ ซะแล้ว/ มาครั้งหน้าต้องเอาถุงใบใหญ่ๆ มาด้วยแล้ว นอกจากนี้ความน่ารักของโครงการที่ Node เห็นคือ ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้ายติดหน้าบ้านว่าได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ด้วย แหม เอาใจกันขนาดนี้ น่ารักจริงๆนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Node สสส.ความเห็น (0)