ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้

ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้


          วันนี้ (16 มิ.ย.48) ผมค้นเอกสารเก่า ๆ พบวารสารเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับ พ.ค. – มิ.ย.46   ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน   พลิก ๆ ดูก็ติดใจบทความเรื่อง “พัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”   ซึ่งท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.nesdb.go.th/news/magazine/attachment/mag_dater/46 may/11.pdf   เขียนโดย  คุณสมบัติ  ชุตินันท์

–   “”  


          อ่านบทความนี้   รวมทั้งบทความอื่น ๆ ในเล่มแล้ว   ผมเกิดความรู้สึก 2 ด้าน
·       ด้านบวก   รู้สึกว่าแนวคิดเหล่านี้เข้าท่ามาก   ถ้าปฏิบัติได้จริงจัง   จะเป็นคุณูปการต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง   และเห็น “หิ่งห้อย” เต็มไปหมด
·       ด้านลบ   รู้สึกว่ามีแต่ทฤษฎีและข้อเขียนที่สวยหรู   แต่ในทางปฏิบัติยังจับหลักกันไม่มั่น   ในทางปฏิบัติส่วน macro ของประเทศ   สวนทางกับหลักการ   คือแทนที่จะพัฒนาทุนทางสังคม   กลับทำลายด้วยการดำเนินการตาม “โครงสร้างอำนาจ”    เป็น “พลังพิฆาต” แห่งสปอตไลท์


           ผมมีความเห็นว่า   เครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาทุนทางสังคมคือ   การจัดการความรู้     ซึ่ง
จะเป็นการรวมพลัง “หิ่งห้อย” เป็น “สปอตไลท์ธรรมชาติ”


          การจัดการความรู้ต้องการวิธีคิดแบบ “เอื้ออำนาจ” (empowerment) ไม่ใช่แบบรวบอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  16 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)