ศาลเจ้าจิ้งจอกอินาริ ความเชื่อและศรัทธาของชาวญี่ปุ่น

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ซึ่งศาลเจ้าที่บูชาเทพอินาริในญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนมากกว่า 32,000 แห่งเทพเจ้าอินาริคือเทพเจ้าแห่งกสิกรรมและเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของศาลเจ้าอินาริคือสุนัขจิ้งจอก เห็นได้จากการที่มีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกเรียงรายรอบศาลเจ้า สาเหตุที่เป็นสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นเพราะในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สุนัขจิ้งจอกคือตัวแทนของเทพเจ้าอินาริที่มอบหมายให้ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ตั้งแต่ยุคโบราณชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินาริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการงานและธุรกิจ ซึ่งความศรัทธานั้นยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน บรรดาเสาโทริอิมากมายของศาลเจ้าแห่งนี้ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานในญี่ปุ่น เสาแต่ละต้นจะมีการจารึกชื่อผู้บริจาคไว้ด้วย

ด้านบนของศาลเจ้ายูโทคุอินาริเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ที่ต้องออกแรงเดินขึ้นบันไดกว่าร้อยขั้นเพื่อขึ้นไปชมภาพมุมสูงของศาลเจ้าอินาริแห่งนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)